چهارمین دوره مراسم اعطای نشان امین‌الضرب

سومین دوره مراسم اعطای نشان امین‌الضرب: نشان افتخار بر سینه خانواده استارتاپی اعطای نشان امین‌الضرب به مهدی خان محمدی بنیانگذار گروه نان سحر به پاس یک عمر حضور در عرصه کارآفرینی اعطای نشان امین‌الضرب به مهدی خان محمدی بنیانگذار گروه نان سحر به پاس یک عمر حضور در عرصه کارآفرینی اعطای نشان امین‌الضرب به نورالدین نوربخش و شمس الدین نوربخش بنیانگذاران گروه صنعتی دامداران به پاس یک عمر حضور در عرصه کارآفرینی اعطای نشان امین‌الضرب به نورالدین نوربخش و شمس الدین نوربخش بنیانگذاران گروه صنعتی دامداران به پاس یک عمر حضور در عرصه کارآفرینی

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات