رمیس رتبه ۲۴۴ را در بین برترین شرکت‌های ایران در رتبه‌بندی IMI-۱۰۰ به دست آورد

سازمان مدیریت صنعتی، در بیست‌ودومین سال متوالی، شرکت‌های برتر ایرانی را مورد ارزیابی قرار داده است..طبق این گزارش، رمیس در رتبه‌بندی صد شرکت سوم شرکت‌های برتر ایرانی از نظر میزان فروش و درآمد رتبه ۲۴۴ را به خود اختصاص داده است..در رتبه‌بندی پنج شرکت برتر از نظر رشد سریع در بین صد شرکت سوم، شرکت رمیس رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات