پنجاه و هشتمین نشست شورای مراکز...

پنجاه و هشتمین نشست شورای مراکز...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان شمالی از مرکز رشد اسفراین طرح های تولید آهن اسفنجی به روش کوره ثابت متعلق به شرکت احیاگران پویا فیدار سپهر آیین در دوره رشد و تولید دستگاه CNC پنج محور ترکیبی چوب از شرکت زیبا چوب موج اسفراین در دوره پیش رشد مورد پذیرش قرار گرفتند.

همچنین با پذیرش ایده های نوشیدنی انرژی زا متعلق به هسته فناور رویای آبی، طرح استفاده از خاکستر لجن پساب تصفیه خانه فاضلاب برای ساخت بتن با هدف توسعه پایدار(بتن سبز) شرکت بتن زیست سازگار و طرح تولید دستگاه هوشمندساز کنتورهای برق تک فاز و سه فاز متعلق به هسته فناور پیروز اندیشان بیژن یورد هر سه در مرحله پیش رشد مرکز رشد جامع بجنورد موافقت شد.

در ادامه این نشست نیز طرح تولید پایه چراغ کامپوزیتی شرکت صنایع روشنایی روشن افروز شیرکوه شیروان در مرحله رشد مرکز رشد شیروان پذیرش شد.

شورای مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان شمالی روز یکشنبه ۲۹ دی ماه ۹۸ با حضور مهندس میرکریمی مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری، مهندس نبی زاده رئیس صندوق کارآفرینی امید استان، دکتر امیری رئیس مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد، نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رضا فیض آبادی معاون فناوری و پشتیبانی پارک، مهندس لطفی مدیر مراکز رشد، موسسات و بازاریابی پارک، مهندس مرتضوی مدیر مرکز رشد شیروان و مجید قربان زاده مدیر مرکز رشد اسفراین بعنوان تعدادی از اعضای این شورا در محل مرکز رشد جامع بجنورد برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  پارک علم و فناوری خراسان شمالی یک پارک علم و فناوری در شهر بجنورد می باشد

   نظرات