مدیرعامل ایران کیش: بهبود کیفیت ناوگان کارت‌خوان‌ها در سال جاری موفقیت‌آمیز بوده است

، پیمان طبری، مدیرعامل ایران کیش گفت: «در سال ۹۸ این ادعا را داشتیم که ۲۰۰هزار کارت‌خوان در انبارها وجود دارد که می‌توان از آنها در بستر شرکت استفاده کرد. طبری خاطر نشان کرد: «احیای این دستگاه‌ها تماما بومی و موفقیت‌آمیز بوده است و نشان می‌دهد ایران کیش تیمی دارد که بخش عمده‌ای از نیازهای خودش را مستقل مهیا می‌کند.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات