پژوهشگران برای حضور در دوره‌های مطالعاتی حمایت دریافت می‌کنند

پژوهشگران برای حضور در دوره‌های مطالعاتی حمایت دریافت می‌کنند

با حمایت فدراسیون سرآمدان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری: پژوهشگران برای حضور در دوره‌های مطالعاتی حمایت دریافت می‌کنند فدراسیون سرآمدان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور گسترش تعاملات علمی، از دانشجویان دوره دکتری و اعضای هیئت علمی برای شرکت در دوره‌های معتبر مطالعاتی خارج از کشور حمایت می‌کند. برای شرکت در دوره‌های مطالعاتی نزد افراد معتبر خارج از کشور حمایت می‌کند. گروه ب، افردی هستند که حداقل ۲ مقاله در معتبرترین نشریات جهانی (به تایید فدراسیون سرآمدان علمی) منتشر کرده باشند. فدراسیون سرآمدان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دراین‌باره می‌گوید: «ضروری است محققان متقاضی دقت کنند، نشریات گروه الف فقط به ۲ نشریه بسته به اینکه این دوره مطالعاتی نزد چه کسی سپری شود و شخص فرستنده دعوت نامه از چه جایگاه علمی در جهان برخوردار باشد، مبلغ حمایت تخصیص یافته نیز فرق می‌کند.

متن کامل خبر در سایت سلام نوپا

  منبع خبر

  سلام نوپا

  سلام نوپا

  رسانه خبری تحلیلی سرمایه گذاری استارتاپ های ایران

   نظرات