هماهنگی جهت جمع آوری کمک های مردمی برای مردم سیل دیده

هماهنگی جهت جمع آوری کمک های مردمی برای مردم سیل دیده

با عنایت به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص کمک رسانی دستگاه های دولتی و مجموعه های مردمی برای یاری بیشتر به سیل دیدگان اخیر به منظور جلوگیری از خسارت های بیشتر، خواهشمند است کمک های (نقدی و غیرنقدی) خود را  به  مرکز جامعه پزشکی و حوزه مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران ارسال نمائید.
خاطر نشان می گردد باتوجه به محلی بودن پوشش مردم مناطق سیل دیده از پذیرفتن لباس معذوریم.


لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات