عنوان استاد برتر در عرصه آموزش پنجمین جشنواره آموزشی استاد وثوق به سرکار خانم فاطمه آغا حسینی تعلق گرفت

عنوان استاد برتر در عرصه آموزش پنجمین جشنواره آموزشی استاد وثوق به سرکار خانم فاطمه آغا حسینی تعلق گرفت

سر کار خانم آغا فاطمه حسینی
عضو محترم هیئت علمی گروه آمار زیستی

کسب عنوان عنوان استاد برتر در عرصه آموزش پنجمین جشنواره آموزشی استاد وثوق که برگ زرینی بر کارنامه افتخارات دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران است را به محضر سرکار عالی تبریک و تهنیت عرض نموده، امید است با استعانت از الطاف الهی و همت و تلاش روزافزون، موفقیت های بیشتری در زمینه آموزش داشته باشید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات