حمایت از کسب وکارهای جدید توسط پارک

یکی از اهداف اصلی و مهم پارک علم و فناوری استان مرکزی معرفی ظرفیت ها و توانمندی های این سازمان در زمینه حمایت از شرکت های فناور و جوانان دارای ایده و خلاق در بخش های مختلف است تا بتواند این افراد را جذب پارک کند. با توجه به اینکه تمام دنیا به دنبال کسب و کارهای جدید و حمایت از ایده های خلاق و شرکت های دانش بنیان هستند این مهم نیز توسط پارک علم و فناوری استان نیز باید با برنامه ریزی و جدیت بیشتری دنبال شود که خوشبختانه در این بخش اقدامات خوبی در حال انجام است.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات