تبریک به جناب آقای دکتر ابراهیمی به عنوان استاد نمونه در حوزه نسل سوم

تبریک به جناب آقای دکتر ابراهیمی به عنوان استاد نمونه در حوزه نسل سوم

جناب آقای دکتر ابراهیمی

تلاشهای مستمر و خالصانه و مشارکت هماهنگ و فعال جنابعالی در جهت شکوفایی علمی در عرصه های علوم پزشکی دانشگاه شایسته تقدیر است. ضمن تبریک صمیمانه برای دریافت لوح تقدیر در پنجمین جشنواره انتخاب برترینهای عرصه آموزش به عنوان استاد نمونه در حوزه نسل سوم، از ایزد پاک کامیابی و بهروزیتان را مسئلت می نماییم.

دانشکده بهداشت لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات