اجرای پایلوت استفاده از خودرو و موتور برقی پست

در این سرویس شرکت پست برای حفاظت از محیط زیست و نوسازی ناوگان خود به وسایل حمل و نقل الکترونیکی چون خودرو برقی، موتور برقی و دوچرخه برقی مجهز می‌شود. های برقی در تهران گفت: «ما در گام اول چند منطقه آلوده تهران را برای پایلوت این سرویس درنظر گرفتیم. قادری همچنین تاکید کرد: «تمام سازندگان موتورها برای استفاده از یک باتری در موتور برقی خود باید به یک اجماع برسند. اداره استاندارد و پلیس هم باید استانداردها را تایید کنند. او همچنین تاکید کرد: «هم‌اکنون بحث معرفی نمونه‌های باتری موتورها و تست عملیاتی آنها مطرح است.»

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات