تبریک به سرکار خانم دکتر جانانی جهت کسب موفقیت در جشنواره وثوق

تبریک به سرکار خانم دکتر جانانی جهت کسب موفقیت در جشنواره وثوق

سرکار خانم دکتر جانانی

تلاشهای مستمر و خالصانه و مشارکت هماهنگ و فعال سرکار عالی در جهت شکوفایی علمی در عرصه های علوم پزشکی دانشگاه شایسته تقدیر است. ضمن تبریک صمیمانه برای دریافت لوح تقدیر در پنجمین جشنواره انتخاب برترینهای عرصه آموزش، از ایزد پاک کامیابی و بهروزیتان را مسئلت می نماییم.

دانشکده بهداشت لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات