۲۶ قرارداد بزرگ بین وزارت نفت و دانشگاه‌ها به امضا رسید

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری ادامه داد: پارک نوآوری صنعت نفت به صورت محور و مجموعه توسعه سیستم نوآوری است و اجزا آن حتما نباید در ری مستقر شوند بلکه در اختیار شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها در سراسر کشور است. محمد زاده اظهار داشت: صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیارد تومان راه اندازی خواهد شد و اکنون معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری تاکید کرد: اکنون صنعت نفت از تجهیزاتی استفاده می‌کند که مورد تایید هستند و بر اساس استانداردها به تولید رسیده‌اند. معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با اشاره به گردهمایی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های حوزه نفتی گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های صنعت نفت با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، دستاوردهای خود را در قالب نمایشگاهی سه‌ روزه عرضه می‌کنند تا به امروز ۵۰۰ مجموعه برای حضور در این محمدزاده با بیان اینکه در برگزاری این رویداد چالش‌های صنعت نفت به شکل مشخص در یک بسته ارایه خواهد شد افزود: تاکنون هزار چالش از بخش‌های مختلف صنعت نفت گزارش شده است و امیدوار هستیم که شرکت‌های حاضر در نمایشگاه بتوانند در راستای رفع این چالش‌ها گام بردارند. وی گفت: در این رویداد ۱۰۰ شرکت استارتاپی برای استقرار در مرکز نوآوری ری انتخاب خواهند شد و از حمایت‌های وزارت نفت بهره مند می‌شوند.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات