بانک تجارت و ایران کیش در راستای تسهیل خرید قسطی پروژه آسان خرید را توسعه می‌دهند

معاون مدیرعامل بانک تجارت گفت: «در سال جدید همکاری تنگاتنگی میان ایران کیش و ، او ادامه داد: «ایران کیش در این مدت رشد خوبی داشته است، برنامه‌های شرکت تحت بررسی است و در مقاطع تامین بودجه در بحث هدفگذاری به آن توجه می‌شود.» در این حوزه شکل بگیرد و استراتژی بلند مدتی برای شرکت تدوین شود تا بر اساس آن او درباره اینکه روی کدام محصولات ایران کیش باید تمرکز بیشتری وجود «قطعا در بحث محصولات مشترک این انتظار از ایران کیش وجود ندارد تا تمامی امور را فروش‌های اقساطی در حال راه‌اندازی است و بانک در آسان خرید می‌تواند ضمانت خوبی به فروشنده بدهد. او افزود: «در حال حاضر بازار به این سمت حرکت کرده است، هر زمان که

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات