پنجاهمین همفکر شاهرود - جشن دوسالگی همفکر شاهرود

منبع خبر

کانون نوآوران و فناوران

کانون نوآوران و فناوران

سازمان مردم نهاد (NGO) تخصصی در حوزه استارتاپ، کارافرینی و اشتغال

نظرات