برگزاری همایش فصل نو و نشاط علمی توسط انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه

برگزاری همایش فصل نو و نشاط علمی توسط انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه

قابل توجه کلیه دانشجویان :

همایش فصل نو و نشاط علمی توسط انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۱ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۸ در سالن همایشهای رازی برگزار می گردد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات