فناپ زیرساخت برگزار می‌کند

فناپ زیرساخت برگزار می‌کند

در همین راستا این رویداد برای تعامل بیشتر با صاحبان طرح در این حوزه‌ها و ارائه‌ مسائل و فرصت‌های موجود در فناپ زیرساخت برگزار می‌شود. شما با شرکت در این رویداد می‌توانید ضمن آشنایی بیشتر با فناپ زیرساخت و ارتباط مستقیم با مدیران و کارشناسان، با چالش‌ها و نیازهای فناورانه این حوزه‌ها آشنا شوید و پیشنهادهای نوآورانه خود را برای حل چالش‌ها در سامانه ثبت ایده فناپ زیرساخت ثبت کنید.

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات