پمفلت آموزشی کروناویروس جهت افزایش آگاهی کادر درمان

پمفلت آموزشی کروناویروس جهت افزایش آگاهی کادر درمان

اطلاعیه

با توجه به ابلاغ دستورالعمل مراقبت، تشخیص، درمان کوروناویروس جدید ( nCoV-۲۰۱۹ ) شناسایی شده در چین۲۰۲۰ (بیمارستانی و پیش بیمارستانی)، به پیوست سه نسخه پمفلت آموزشی در حیطه های آموزش همگانی به عموم مردم، بیمارستانی و پیش بیمارستانی، جهت دانلود آمده است.

دستورالعمل


لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات