دعوت شدن همکار دانشگاه ایران به عنوان مربی به اردوی تیم دومیدانی ایران

دعوت شدن همکار دانشگاه ایران به عنوان مربی به اردوی تیم دومیدانی ایران

آغاز اردوی تیم ملی دوومیدانی ایران  با مربیگری جعفرابراهیمی از پرسنل تربیت بدنی دانشگاه ایران

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات