مصاحبه صدای مرکز مازندران با شرکت های مرکز رشد آمل

مصاحبه صدای مرکز مازندران با شرکت های مرکز رشد آمل

مصاحبه صدای مرکز مازندران با شرکت های مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور آمل روز سه شنبه ۱۵ بهمن ۹۸

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

   نظرات