سخنرانی خانم دکتر مهروی در خصوص استارتاپ هکتون در روز دوشنبه ۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۰ در سالن شهید رحیمی برگزار خواهد شد

سخنرانی خانم دکتر مهروی در خصوص استارتاپ هکتون در روز دوشنبه ۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۰ در سالن شهید رحیمی برگزار خواهد شد

از تمامی اعضاء هیئت علمی محترم دانشکده و دانشجویان گرامی دعوت می گردد در سخنرانی خانم دکتر مهروی در خصوص استارتاپ هکتون که در روز دوشنبه ۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۰ در سالن شهید رحیمی برگزار خواهد شد شرکت نمایند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات