بهبود حلزونی محیط کسب‌وکار

بهبود حلزونی محیط کسب‌وکار

به‌طور کلی نظرسنجی از ۲۶۷۴ فعال اقتصادی در فصل پاییز ۹۸ که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شده، بیانگر آن است که از نگاه فعالان مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها وضعیت بیشتر مولفه‌های موثر بر محیط کسب و کار ایران در پاییز ۹۸ تا حدودی مساعدتر شده است. از سوی دیگر، ارزیابی فعالان اقتصادی حاکی از آن است که در این دوره زمانی به ترتیب سه مولفه «محدودیت دسترسی به آب»، «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوییل)» و «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار و ارائه خدمات و محصول» به‌عنوان مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها شناخته شده است. در عین حال ارزیابی صورت گرفته نشان می‌دهد که سه مولفه «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار در این بازه زمانی هستند. در این گزارش داده‌های پیمایشی حاصل از ادراک‌سنجی از وضعیت مولفه‌های محیط کسب و کار در پاییز امسال از ۲۶۷۴ فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق و با استفاده از روش تکمیل پرسشنامه الکترونیکی و همچنین آمارگیری تلفنی صورت گرفته است و داده‌های آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور تهیه و مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار در پاییز ۹۸، رقم شاخص کل ۰۳/ ۶ به‌دست آمده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل تابستان ۹۸ (با ۰۷/ ۶) است. این ارزیابی بیانگر آن است که از نگاه فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، دراکثر استان‌ها وضعیت بیشتر شاخص‌های موثر بر محیط کسب و کار ایران در پاییز ۹۸ به‌صورت جزئی مساعد‌تر شده است. در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» نامساعدترین و در بخش کشاورزی «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول» و در بخش خدمات و صنعت «محدودیت دسترسی به آب»، مساعدترین مولفه در میان ۲۸ مولفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح ارزیابی شده است. اما نتایج ارزیابی طرح پایش در پاییز ۹۸ نشان می‌دهد که از منظر وضعیت مولفه‌های محیط کسب و کار، استان‌های آذربایجان‌غربی، ‌گیلان و زنجان دارای محیط کسب و کار مساعد و استان‌های چهارمحال و بختیاری، تهران و البرز دارای محیط کسب و کار نامساعد‌تری نسبت به سایر استان‌ها بوده‌اند. از منظر دیگر، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش ۳ مولفه، «غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی» و «دشواری تامین مالی» به‌عنوان نامناسب‌ترین ارزیابی شده است. مطابق نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز ۹۸، ‌عدد ۱۵/ ۶، به‌دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل تابستان ۹۸ (‌۲۲/ ۶) است.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات