تشکیل ۱۴ باشگاه کارآفرین نوجوان در کشور

مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار، از راه اندازی دومین باشگاه کارآفرینان نوجوان در مشهد طی در هفته گذشته خبر داد و گفت: این مراکز محیطی صمیمی برای نوجوانان فراهم می‌کند که ضمن برقراری ارتباط دوستانه و تعاملی با دانش آموزان، به آموزش مهارت‌های کارآفرینی می‌پردازد. مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار ادامه داد: یکی از اقداماتی که در استان‌ها به آنها تاکید کردیم، برنامه‌های اشتغال و توسعه کارآفرینی است که در این زمینه البته اقداماتی هم صورت گرفته است.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات