کارگاه از طرف شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکده بهداشت برگزار شد

کارگاه از طرف شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشکده بهداشت برگزار شد

بنا به وظایف شورای امر به معروف  و نهی از منکر دانشکده ، کارگاه آموزش ضمن خدمت کارکنان تحت عنوان" تاثیر حجاب و عفاف بر کاهش آسیب های اجتماعی"، با تدریس سرکار خانم دکتر عاطفه خادمی روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۵ با حضور کارکنان دانشکده بهداشت و سرکار خانم دکتر میترا زراتی ، دبیر شورای امر به معروف  و نهی از منکر دانشکده ، در سالن شهید رحیمی برگزار شد. در این کارگاه بحث و تبادل نظر پیرامون نقش عفاف بر کاهش چالش های اجتماعی بین شرکت کنندگان و مدرس کارگاه صورت گرفت.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات