اتحادیه اروپا به دنبال امنیت ۵G

اتحادیه اروپا به دنبال امنیت ۵G

کمیسیون اتحادیه اروپا در حال تهیه سازوکاری برای ارزیابی، پایش، نظارت و تست راه حل‌های مختلف جهت ایجاد شبکه امن ۵G می‌باشد..با توجه به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و امکان توافق زودرس این کشور با هواوی با راه اندازی شبکه ۵G در انگلستان، اتحادیه اروپا سعی دارد با تامل بیشتری به این حوزه وارد شود..در واقع برای اتحادیه موضوع امنیت اولویت اول است و بعد از آن مزیت‌های شبکه ۵G.

متن کامل خبر در سایت سلام نوپا

  منبع خبر

  سلام نوپا

  سلام نوپا

  رسانه خبری تحلیلی سرمایه گذاری استارتاپ های ایران

   نظرات