سرمایه گذاری صد استارتاپ قطعی شد

های کم ریسک به اکوسیستم، یادآور شد: «این روزها، سرمایه گذاران استارتاپ‌های بالغ را برای سرمایه گذاری ترجیح می‌دهند چرا که ریسک کمتری نسبت به استارتاپ‌های مرحله بذری دارند اما صد استارتاپ، رسالت خودش را در سرمایه گذاری در استارتاپ‌های مرحله بذری می‌داند چرا که اگر این استارتاپ‌ها مورد توجه قرار نگیرند تبعاتش همه اکوسیستم را فرا خواهد گرفت چرا که تیم‌های کمتری شور و اشتیاق خود را برای ورود به اکوسیستم از دست خواهند داد. وی ادامه داد: اگر این استارتاپ‌ها مورد توجه قرار نگیرند، خوراک سرمایه گذار‌ها کمتر می‌شود و فرصت خلق ارزش آفرینی برای کشور از دست می‌رود و زمانی که فرصت کمتری برای کار وجود داشته باشد، اشخاص کمتری حاضر به ماندن در اکوسیستم خواهند بود و مهاجرت نیروی انسانی شکل می‌گیرد. یار احمدی در بخش دوم صحبت‌های خود به درس آموزی صد استارتاپ از تجربه‌های حاصل شده از فصول گذشته این رویداد پرداخته و به تغییرات جدید این نهاد اشاره کرد و گفت: «در گذشته مدل داوری و بررسی صد استارتاپ به شبکه راهبران وابسته بود اما در رویکرد جدید، سرمایه گذاران، شتاب دهنده‌ها و انجل‌ها در این روند دخیل داده شده‌اند. های موجود در شتاب دهنده‌ها می‌توانند به صد استارتاپ معرفی شوند، همچنین صندوق‌های جسورانه نیز در فرآیند داوری مشارکت خواهند داشت. در ادامه مسئول روابط عمومی صد استارتاپ به رویکرد‌های جدید در این طرح نیز اشاره کرد و اذعان داشت: «در حال حاضر تیم هایی که از پروسه سرمایه گذاری خارج شده، رها نخواهند شد و پیگیری‌ها برای همچنین در گذشته مبلغ بذرمایه اولیه که حدود ۲۰ میلیارد در سال بود را مجموعه صد استارتاپ به تنهایی تامین می‌کرد، اما در حال حاضر نهاد‌های جمع سپاری، سندیکا‌های فرشتگان و صندوق‌های جسورانه نیز در تامین بذرمایه مشارکت خواهند داشت و این به ما اجازه می‌دهد تا محدودیت‌های سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیون تومانی را پشت سر بگذاریم. این رویداد فرصتی است برای تیم‌ها تا با مشاوران خبره هم صحبت شوند و همچنین فرصتی است تا علاقه مندان به صد استارتاپ حضور یابند و به شبکه‌ای از مشاوران و استارتاپ‌ها متصل شوند.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات