مرکز نوآوری علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی افتتاح شد

این مراسم با حضور عبدالحسین خسروپناه، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی؛ اسماعیل قادری فر، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ سعدالله نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی و جمیله علم الهدی، رئیس پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. های مستقر در این مرکز بازدید نموده و یکپارچه بر ضرورت توسعه ظرفیت‌های حوزه علوم انسانی تاکید نمودند.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات