۵۰ ایده در حوزه بازی های شناختی رقابت می کنند

شناختی و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی برگزار می‌شود، مراکز دانشگاهی و شرکت‌های طراحی بازی از ۱۰ استان کشور، حدود ۵۰ طرح را برای ارزیابی و بررسی ارائه کردند. طرح‌های پیشنهادی مراکز دانشگاهی و شرکت‌های طراحی بازی در این چالش با حضور داوران و متخصصان حوزه‌های علوم شناختی درحال بررسی و ارزیابی است. در این چالش، شناختی‌بودن طرح و حضور حداقل یک متخصص از حوزه‌ علوم شناختی در تیم از معیارهای مهم ورود با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی برگزار می‌شود.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات