شفافیت در داده‌ها منجر به شفافیت بازار می‌شود

شفافیت در داده‌ها منجر به شفافیت بازار می‌شود

باید بگویم این گزارش گرچه بسیار کمک‌کننده است اما در نهایت هر سرمایه‌گذاری خصوصا در شرایط فعلی باید ریسک‌پذیر باشد. سرمایه‌گذار هوشمند گاهی به دلیل وجود منابع کافی و با وجود رقابت بالا در یک حوزه وارد می‌شود.

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات