دانشگاه علوم پزشکی مجازی از ایده های خلاقانه حمایت می کند

معاون زیرساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی از تصویب برنامه «ایبال» به منظور حمایت از های خلاقانه خبر داد و گفت: این دانشگاه درخواست‌های متعددی از قسمت‌های مختلف وزارت بهداشت و صاحبان ایده در سطح جامعه و دانشگاه‌های علوم پزشکی داشته است که در نهایت به این نتیجه رسید که ایده‌های خاصی که فناورانه بود را مورد حمایت قرار بدهد. دکتر محمدی اضافه کرد: وقتی استارت آپ‌ها وارد دانشگاه می‌شوند ایده‌های آن‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند و تا وقتی که محصول آن‌ها آماده ارائه به بازار باشد این حمایت‌ها ادامه دارد که در این شرایط ما هماهنگ می‌کنیم سرمایه گذاران ایده‌های استارت آپ‌ها را می‌بینند و در این زمینه وی تاکید کرد: استارت آپ‌ها برای حضور در برنامه ایبال هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند و فقط بعد از ارائه ایده، این ایده‌ها مورد داوری قرار می‌گیرند و بعد از تصویب آن در کمیته داوران در مرحله اول یا پیش شتابدهی که به آن معاون زیرساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی در پایان خاطر نشان کرد: زمانی که استارتاپ‌ها ایده خود را تثبیت کردند می‌توانند ایده خود را به سرانجام برسانند ما در این دانشگاه در مرحله اول تا ۲۵ میلیون تومان حمایت می‌کنیم و این حمایت‌ها تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات