کنترل کرونا در مسکو با فناوری شناسایی صورت

شهردار روسیه اعلام کرده افراد مشکوک به کرونا با استفاده از فناوری شناسایی صورت کنترل می‌شوند تا در مدت زمان قرنطینه در خانه یا هتل بمانند. درهمین راستا برای جلوگیری از خروج آنها از آپارتمان هایشان، مقامات سعی دارند با استفاده از فناوری شناسایی صورت افرادی که قرنطینه را ترک می‌کنند، ردیابی کنند.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات