کارگاه پاورپوینت پیشرفته برگزار خواهد شد

کارگاه پاورپوینت پیشرفته برگزار خواهد شد

کارگاه پاورپوینت پیشرفته در راستای توانمند سازی اعضاء محترم هیئت علمی در جهت پیشبرد اهداف دانشکده، روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۱ از ساعت ۱۳ الی۱۷ در سایت دانشجوئی دانشکده توسط استاد محترم سرکار خانم دکتر عمرانی برگزار خواهد شد.
ردیف نام کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان برگزاری
۱ کارگاه پاور پوینت پیشرفته یکشنبه
۹۸/۱۲/۱۱
۱۳ الی  ۱۷ سایت دانشجویی
مدرس : سرکار خانم دکتر عمرانی
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات