اطلاعیه مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان

اطلاعیه مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان

قابل توجه بیمه شدگان بیمه تکمیلی دانا

چنانچه خود و یا (افراد تحت تکفل) دارای بیماری خاص هستید سریعا" به امور رفاهی دانشکده اطلاع دهید تا اقدامات بعدی انچام پذیرد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات