نخستین نشست خبری اتحادیه کسب و کارهای مجازی

نخستین نشست خبری اتحادیه کسب و کارهای مجازی

کرمی (رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی) بیان کرد: حال که اتحادیه کسب و کارهای مجازی تشکیل شده است، صدور مجوز برای کسب و کارهای اینترنتی به عهده این اتحادیه خواهد بود.

به گزارش اکوسیستم، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی ادامه داد: بعضی از کسب و کارهای اینترنتی که قبل از این از اتاق اصناف مجوز دریافت کرده‌اند، پس از انقضای آن باید از این اتحادیه مجوز کسب کنند.

 کرمی در اولین نشست خبری این اتحادیه با تاکید بر لزوم دریافت مجوز برای تمامی کسب و کارهای اینترنتی از این اتحادیه، اظهار داشت: با راه اندازی این اتحادیه همه کسب و کارهایی که قصد فعالیت در بستر اینترنت را دارند، باید از این اتحادیه مجوز داشته باشند و مجوزی که از سوی این اتحادیه صادر می‌گردد، تمام موضوعات قانونی لازم برای فعالیت در اینترنت را در بر خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: کسب و کارهایی که قصد دارند تواما در فضای مجازی و فیزیکی فعالیت داشته باشند، برای بخش فعالیت فیزیکی خود باید از اتحادیه صنف مربوطه نیز مجوز داشته باشند.

کرمی مشخص کردن حد و مرز کسب و کارهای سنتی از مجازی را مهمترین اقدام اتحادیه کسب و کارهای مجازی دانست و افزود: موضوعات دیگری از قبیل بیمه و مالیات کسب و کارهای اینترنتی نیز در دستور کار این اتحادیه است.

رئیس اتحادیه کسب و کارهای با تاکید بر لزوم مشخص کردن حد و مرزهای کسب و کارهای سنتی و اینترنتی، تاکید کرد: در پیشنهاداتی که به هیئت عالی نظارت ارائه می‌شود، مرز فعالیت‌ها را مشخص می‌کنیم و بطور مثال با قوانین فعلی یک اتحادیه سنتی با قوانین خودشان دفتر یک کسب و کار اینترنتی را در شهری می‌بندند و هفته بعد ما با قوانین خودمان آن دفتر را باز می‌کنیم، با مشخص شدن حد و مرز فعالیت‌ها از این موضوعات عبور خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که با تشکیل این اتحادیه وضعیت نظارت بر فعالیت کسب و کارهای آنلاین و پیگیری شکایت مردم از آنها به عهده چه نهادی است، گفت: هم اکنون نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی به عهده این اتحادیه نیست و از سمت نماد اعتماد الکترونیکی پیگیری می‌شود، اما در پیشنهاداتی که به هیئت عالی نظارت ارائه می‌کنیم این موضوع دیده می‌شود که نظارت و پیگیری شکایت از این قبیل کسب و کارها نیز در همین اتحادیه به صورت یکپارچه انجام شود.

    نظرات