تنظیم پیش نویس رفع موانع پیش‌روی استارتاپ ها در اتاق تهران

تنظیم پیش نویس رفع موانع پیش‌روی استارتاپ ها در اتاق تهران

عشقی با اشاره به اینکه این موضوع مدت‌هاست در کمیسیون تحول دیجیتال اتاق تهران مطرح شده و این کمیسیون مامور تنظیم آن است، ‌ گفت: ‌ اتاق بازرگانی همواره حمایت از جوانان را در دستور کار خود داشته است. دبیر کل اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: ‌برای این مدرسه و ساخت ساختمان جدید، زمین خریداری شده اما تا اتمام مراحل ساخت قرار است از یکی از ساختمان‌های دانشگاه امیرکبیر در این زمینه استفاده کنیم.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

منبع خبر

اکوموتیو

اکوموتیو

اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات