برگزاری جلسه مسئولین پارک در خصوص ناحیه نوآوری

برگزاری جلسه مسئولین پارک در خصوص ناحیه نوآوری

جلسه مسئولین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با عضو شورای اسلامی شهر تهران و مسئولین شهرداری منطقه ۶ تهران در روز سه‌شنبه مورخ ۱۰ تیرماه ۹۹ ساعت ۱۵ با حضور سرکار خانم دکتر نژادبهرام عضو شورای اسلامی شهر تهران، جناب آقای مهندس کساییان معاون برنامه‌ریزی و توسعه امور شهری شهرداری منطقه ۶ شهر تهران، جناب آقای دکتر انصاری مدیر دفتر طرح و برنامه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و سرکار خانم دکتر داراب‌زاده مدیر حوزه ریاست پارک در محل ساختمان شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ناحیه نوآوری مدرس برگزار شد.

۹۹/۰۴/۱۱
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

   نظرات