بازديد دكتر كشميري مديركل دفتر فناوري وزارت علوم از طرح توسعه پارك علم و فناوري دانشگاه شهيد بهشتي

بازديد دكتر كشميري مديركل دفتر فناوري وزارت علوم از طرح توسعه پارك علم و فناوري دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر كشميري در بازديد از طرح توسعه پارك علم و فناوري دانشگاه شهيد بهشتي در پرديس شهيد عباسپور از نزديك در جريان اين طرح قرار گرفت
 وي با اشاره به ظرفيت بسيار خوب پرديس شهيد عباسپور ، تنها عامل توسعه پارك علم و فناوري دانشگاه را اراده بالاي مسوولان دانشگاه دانست و ابراز اميدواري كرد توسعه زيرساخت هاي پارك، زمينه توسعه فناوري و شركت هاي فناور و دانش بنيان را فراهم كند.

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

    پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات