برگزاری جلسات ارتباط مردمی با ریاست محترم دانشگاه

برگزاری جلسات ارتباط مردمی با ریاست محترم دانشگاه


پیرو دستور رئیس محترم دانشگاه مبنی بر برگزاری جلسات دیدار حضوری و ارتباط مردمی، به استحضار می رساند جلسات ارتباط مردمی و دیدار حضوری با رییس دانشگاه روز های سه شنبه هر هفته از ساعت ۱۰ تا ۱۲ تعیین شده است و متقاضیان می توانند طی تماس با شماره تلفن ۸۶۷۰۲۶۰۲ و تعیین وقت با رییس محترم دانشگاه دیدار نمایند.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات