مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد خبر داد:انتخاب ۳۰ طرح استارتاپی در بزرگترین رویداد سرمایه گذاری استارتاپی کشور

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد خبر داد:انتخاب ۳۰ طرح استارتاپی در بزرگترین رویداد سرمایه گذاری استارتاپی کشور

به‌گفته سپهر، در این رویداد، پس از بررسی ۶۰۰ طرح استارتاپی، ۶۰ طرح به مرحله نهایی راه یافته و در نهایت ۳۰ طرح برای سرمایه گذاری انتخاب شدند. وی با بیان اینکه برای هرکدام از این طرح ها به طور متوسط حدود ۷۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد، گفت: اکثر استارتاپ های منتخب از مراکز استانها بودند که این مسئله نویدبخش اتفاقات خوب در کشور است.
سپهر از ادامه یافتن این رویداد خبر داد و گفت: انتخاب طرح های برتر تا رسیدن به ۱۰۰ طرح استارتاپی برای سرمایه‌گذاری خرد ادامه خواهد یافت.
وی ابراز امیدواری کرد: در دوره‌های بعدی این رویداد، استارتاپ های استان یزد نیز حضور فعال داشته و از این فرصت طلایی استفاده کنند.

لینک اصل خبر در سایت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  منبع خبر

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد یک سرمایه گذار در شهر یزد می باشد

   نظرات