برگزاری جلسه بازدید از ساختمان‌های پویش و رویش

برگزاری جلسه بازدید از ساختمان‌های پویش و رویش

جلسه بازدید از ساختمان‌های پویش و رویش پردیس پژوهش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس توسط قائم مقام معاون پژوهش و فناوری در امور فناوری و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت عتف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این جلسه اعضای هیات‌رئیسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، دکتر مهدی کشمیری، قائم مقام معاون پژوهش و فناوری در امور فناوری و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت عتف، دکتر محمدتقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس و دکتر سیدمهدی موسوی‌کوهپر، معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه تربیت‌مدرس حضور داشتند.

در پایان جلسه نیز میهمانان از ساختمان‌های پویش و رویش پردیس پژوهش پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس بازدید کردند. این جلسه از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ برگزار شد.

ساعت ۱۷:۱۵-۹۹/۰۶/۲۹

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

   نظرات