راهکارهای ماندگاری منابع در زیست بوم بازار سرمایه

راهکارهای ماندگاری منابع در زیست بوم بازار سرمایه

به گفته احمدی، عامل اصلی ورود منابع به بازار در ماه‌های گذشته توجه به اخبار و اطلاعات منتج به افزایش قیمت سهم (مثلا صرف اخبار تجدید ارزیابی شرکت‌ها که بدون توجه به تاثیر آن بر متغیرهای بنیادین شرکت) بود و در این میان توجه به مشخصه‌های بنیادین از جمله سودآوری و کسب و کار شرکت‌ها و توجه به تاثیر اخبار موجود بر سودآوری و جریان نقدی شرکت بخش اندکی را به خود اختصاص داده است. وی در پایان تاکید کرد: در کنار توجه به ابزارها و نقش‌آفرینی نهادهای مالی موجود، به منظور حفظ زیست بوم بازار سرمایه و ایجاد ثبات و ماندگاری منابع در آن لازم است نگاهی سیستمی به آن داشت و تاثیر و تاثرات آن با سایر پارامترهای اقتصاد کلان، اجتماعی و سیاسی را نیز مدنظر داشت که در این میان ایجاد ثبات در نماگر تورم و ثبات تصمیم گیری می‌تواند از مهمترین آن‌ها باشد.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات