از تبدیل ساختمان‌های متروکه بدون استفاده شهرها به مراکز نوآوری حمایت می‌کنیم

از تبدیل ساختمان‌های متروکه بدون استفاده شهرها به مراکز نوآوری حمایت می‌کنیم

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری با اشاره به سفرهای پیشین خود به استان کرمانشاه، گفت: پارک علم و فناوری استان کرمانشاه، نیازمند توسعه زیرساخت‌ها است و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در این زمینه کاملا از توسعه زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری استان، حمایت می‌کند. رئیس ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان با اشاره به لزوم تصمیم‌گیری محلی و استانی در حوزه تامین مالی، افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری آمادگی دارد تا منابعی به صندوق پژوهش و فناوری استان اختصاص دهد، ضمن اینکه این صندوق از خطوط اعتباری و حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی نیز برخوردار است. معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ضمن توضیح نحوه توسعه زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان استانی، افزود: کرمانشاه ظرفیت قابل توجهی در حوزه کشاورزی دارد. معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری نیز در این زمینه همراه و همکار جوانان استان خواهد بود. ستاری با اشاره به مصوبات سفرهای قبلی که به استان کرمانشاه داشت، گفت: پیشرفت‌های حاصل شده در سفر اخیر به کرمانشاه، بسیار قابل توجه است، هرچند این مقدار توسعه و پیشرفت هنوز با ظرفیت‌های استان فاصله معناداری دارد و باید تلاش کرد تا این فاصله کمتر شود. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در سفر به استان کرمانشاه از چند طرح و پروژه فناورانه در حوزه زیست‌بوم نوآوری استان، رونمایی کرد.

متن کامل خبر در سایت نوپانا

    منبع خبر

    نوپانا

    نوپانا

    نوپانا یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات