۶ باور مخرب که زندگی حرفه‌ای شما را نابود می‌کنند

در ادامه مطلب به توضیح ۶ باور و واگویه رایج و مخرب پرداخته‌ایم که نه تنها شما را از مسیر موفقیت خارج می‌کنند بلکه پتانسیل تخریب کامل زندگی حرفه‌ای هر کسی را نیز دارند. این در حالی که سرنوشت شما دست خودتان است و شماتت کردن دستان نامرئی در شکست چیزی جز آب در هاون کوبیدن نیست. شاید شما در کاری آنقدر خوب نباشید و در کار دیگری نیاز به تمرین داشته باشید اما گفتن عباراتی مثل اینکه من هرگز نمی‌توانم این کار را انجام دهم یا همیشه دچار اشتباه می‌شوم درست نیست. هرچند از قدیم گفته‌اند شکست پل پیروزی است اما این مساله منوط به توانایی شما برای برخاستن از شکست است. دستیابی به اهداف بزرگ نیازمند طی کردن مسیرهای طولانی است و ممکن است طی آن چند بار زمین بخورید اما برای رسیدن به هدف نهایی نباید اجازه دهید شکست‌های قبلی شما را از ادامه مسیر باز دارند. اگر همیشه در دام احساسات منفی خود گیر کنید به سرعت واگویه‌های منفی نیز سراغ شما خواهند آمد و پتانسیل واقعی خود برای عبور از بحران و به دست گرفتن کنترل شرایط را از دست خواهید داد.

متن کامل خبر در سایت دیجیاتو

  منبع خبر

  دیجیاتو

  دیجیاتو

  جدیدترین اخبار و مقالات دنیای بازی و سینما

   نظرات