کارگاه نرم افزار SewerCAD برگزار خواهد شد

کارگاه نرم افزار SewerCAD برگزار خواهد شد

کارگاه نرم افزار SewerCAD در روز شنبه مورخ ۹۹/۷/۵ توسط استاد محترم جناب آقای دکتر ایوب رستگار به صورت مجازی به آدرس ذیل برگزارخواهد شد.

webco.iums.ac.ir/class/۸۱/۲۸۸

ردیف نام کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان برگزاری
۱ کارگاه نرم افزار SewerCAD شنبه
۹۹/۷/۵
۱۲ الی ۱۴ مجازی
مدرس : جناب آقای دکتر ایوب رستگار
Web address : webco.iums.ac.ir/class/۸۱/۲۸۸
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات