جلسه هم اندیشی توسعه تعاملات مشترک میان پارک علم و فناوری استان و پارک علوم و فناوری نرم و صنایع فرهنگی برگزار شد

جلسه هم اندیشی توسعه تعاملات مشترک میان پارک علم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، جهاد دانشگاهی استان و پارک علم و فناوری استان با هدف بررسی ظرفیت های همکاری  های مشترک بین بخش های مذکور برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات