اولین نشست گروه کاری فناوری و نوآوری استان خوزستان در سال ۹۹ برگزار شد

اولین نشست گروه کاری فناوری و نوآوری استان خوزستان در سال ۹۹ برگزار شد

اولین گروه کاری فناوری و نوآوری استان خوزستان در سال ۹۹، شنبه ۲۹ شهریور ماه در محل سالن جلسات پارک علم و فناوری خوزستان با حضور اعضاء گروه کاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خوزستان، دکتر کاظمی نژاد رییس پارک علم و فناوری خوزستان و دبیر جلسه ضمن خیر مقدم به حاضرین، در راستای اجرایی نمودن دستور کار اول با موضوع "بررسی و تایید برنامه های کاری گروه فناوری و نوآوری در سال ۹۹" توضیحاتی در خصوص ساختار کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری و تفکیک این کارگروه به دو گروه کاری "آموزش و پژوهش" و "فناوری و نوآوری" بیان کردند و ضمن معرفی اعضاء این گروه کاری به تشریح وظایف آن پرداختند. در ادامه موضوع بررسی دستور کار اول، دکتر میرزایی معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری خوزستان گزارشی از برنامه های گروه کاری فناوری و نوآوری در سال ۹۹ ارائه دادند. همچنین نمایندگان دستگاه‌های اجرایی پیرامون برنامه‌های ارائه شده به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان دکتر کاظمی نژاد با اشاره به اهمیت کارگروه آپفن و دو گروه کاری آن، از کلیه اعضاء خواستند در موضوعات محول شده به دستگاه‌های اجرایی عضو، مشارکت حداکثری داشته باشند تا کارگروه بتواند در راستای وظایف خود موثرتر عمل نماید.




لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خوزستان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خوزستان

  پارک علم و فناوری خوزستان

  پارک علم و فناوری خوزستان یک پارک علم و فناوری در شهر اهواز می باشد

   نظرات