برگزاری نشست کمیسیون دایمی پارک علم و فناوری استان گلستان ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

برگزاری نشست کمیسیون دایمی پارک علم و فناوری استان گلستان ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ دومین نشست کمیسیون دایمی پارک علم و فناوری گلستان با حضور دکتر مهدی کشمیری، رییس کمیسیون دایمی و مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری، دکتر محسن نظری رییس پارک علم و فناوری استان سمنان و دبیر کمیسیون دایمی منطقه سه فناوری کشور و سایر اعضای حقیقی و حقوقی این کمیسیون برگزار گردید. در این نشست عملکرد مالی، موارد مرتبط با بودجه و سایر موضوعات پیشنهادی پارک گلستان مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان سمنان

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری استان سمنان

    پارک علم و فناوری استان سمنان

    پارک علم و فناوری استان سمنان یک پارک علم و فناوری در شهر شاهرود می باشد

    نظرات