دبیر اجرایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان گیلان در سال ۹۹ منصوب شد

دبیر اجرایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان گیلان در سال ۹۹ منصوب شد

دکتر علی باستی، رئیس پارک علم و فناوری گیلان و دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان گیلان ، در حکمی دکتر امیر ملک پور معاون فناوری پارک علم و فناوری گیلان را به عنوان «دبیر اجرایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار استان گیلان » منصوب کرد.

در حکم رئیس ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری، خطاب به دکتر ملک پور آمده است:

نظر به اینکه مسئولیت برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازارسال ۱۳۹۹ استان گیلان به پارک علم و فناوری واگذار شده است، بدینوسیله جنابعالی را به عنوان: "دبیر اجرایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازاراستان گیلان" منصوب می نمایم.

" انشااالله با بهره گیری از همه ظرفیت های علمی و پژوهشی استان، فرصت مشارکت هم افزایانه، شکل گیری نظام علمی فناورانه، ارتقاء اکوسیستم استارت آپی و معرفی توانمندی سرمایه های انسانی ارزشمند علمی را محقق نمایید. »

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری گیلان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری گیلان

  پارک علم و فناوری گیلان

  پارک علم و فناوری گیلان یک پارک علم و فناوری در شهر رشت می باشد

   نظرات