پذیرش ۷ شرکت فناور در مرکز رشد فناوری‌های جامع پارک علم و فناوری استان مرکزی

با برگزاری جلسات شورای مرکز رشد فناوری‌های جامع پارک، با پذیرش و استقرار ۷ شرکت فناور در مرکز رشد موافقت گردید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات