۱۸۴۷ پروانه برای فعالیت کسب‌و‌کارهای مجازی صادر شده است

۱۸۴۷ پروانه برای فعالیت کسب‌و‌کارهای مجازی صادر شده است

در گزارش سال ۱۳۹۹ اتحادیه‌ی کشوری کسب‌وکارهای مجازی، پراکندگی پروانه‌های صادرشده و موضوع آن‌ها نشان داده شده است. ۵۰/۲۹ درصد کسب‌وکارهای عضو اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای مجازی در استان تهران قرار دارند و بیشترین پروانه را با موضوع فروشگاه‌های بزرگ و کمترین میزان را با موضوع عرضه‌ی محصولات موادشیمیایی و صنایع وابسته دریافت کرده‌اند. همچنین، ۵/۷۳ درصد کسب‌وکارهای عضو اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای مجازی در استان البرز قرار دارند و بیشترین پروانه را با موضوع کسب‌‌وکارهای عرضه‌کننده‌ی محصولات دیجیتال و لوازم برقی دریافت کرده‌اند. ۷/۳ درصد کسب‌وکارهای عضو اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای مجازی در استان اصفهان قرار دارند و بیشترین پروانه را با موضوع فروشگاه‌های بزرگ دریافت کرده‌اند و کسب‌وکارهای حوزه‌ی موادشیمیایی و صنایع وابسته هم هیچ پروانه‌ای کسب نکرده‌اند.

متن کامل خبر در سایت زومیت

    منبع خبر

    زومیت

    زومیت

    مرجع اخبار تکنولوژی، رویداد‌ فناوری و بررسی گجت‌

    نظرات