کتاب «سرمایه‌گذار رفتاری» و راهکارهایی برای خطاهای کشنده سرمایه گذاران

دانیل کراسبی در این کتاب، عوامل جامعه شناسی، عصب شناسی و روانشناسی اثرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاری را بررسی می‌کند و راه حل‌های عملی برای بهبود همزمان بازدهی و رفتار ارائه می‌دهد. بخش دوم: حول چهار تمایل اصلی روانشناسی است که بر رفتار سرمایه گذاری اثر می‌گذارند.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات